Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bé ở trường
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 16 / 07 / 2018
7 giờ 30

Đ/c TRần Thị Phương - HT trực và làm việc tại điểm trung tâm

Đ/c nguyễn Thj Điệp - HC làm viaacj tại trung tâm

Thông báo

Tài chính công khai ngày 16/ 5 / 2018

Công khai ngày 16.5.2018
Tổng số trẻ báo ăn: 283
Điểm chính: 228
Điểm lẻ: Tràng Bảng 1: 17
Tràng Bảng 2: 38
Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3396.000
Điểm chính: 2736.000
Điểm lẻ: Tràng Bảng 1:204.000
Tràng Bảng 2: 456.000
Tổng tiền chi trong ngày: 3396.000
Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng


Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên