van nghe.jpg
ngoai troi 2.jpg
hoc tap.jpg
anh choi ngoai troi.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn MG tháng 1/2019


Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 18 / 03 / 2019
6 giờ 45

- Đ/c Trần Thị Phương - HT trực và làm việc tại khu trung tâm 

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - PHT Sáng trực khu lẻ Tràng Bảng 2 , chiều làm việc tại khu trung tâm 

- Đ/c Nguyễn Thị Mùi - PHT trực và lamkf việc tại khu trung tâm 

Tài nguyên