Xuất bản thông tin

Cam kết chất lượng CSGD năm học 2014-2015

Cam kết chất lượng CSGD năm học 2014-2015


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG MN TRÀNG AN                                      

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

 năm học 2014 - 2015

 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

 

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được.

 

Trẻ PT BT: 100%

Suy DD nhẹ cân: 0%

Suy DD thể thấp còi: 0%.

 

Trẻ PT BT: 92%

Suy DD nhẹ cân: dưới từ  8,0 - 8,5% 

Suy DD thể thấp còi: dưới  7,0 – 8,0%

 

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

Đạt:  95% trở lên

 

Đạt: 95% trở lên

 

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình GDMN

Chương trình GDMN

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

 - Đội ngũ GV nhiệt  tình, tâm huyết có trình độ chuyên môn vững vàng.

- CSVC: Đảm bảo có đủ phòng học, các thiết bị, dụng cụ phục vụ cho học tập, sinh hoạt và vui chơi đúng theo tiêu chuẩn.

                                                        Đông Triều , ngày 15 tháng 9  năm 2014

                                                                         Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                      Lương Thị Kim Oanh