Xuất bản thông tin

Công đoàn trường MN Tràng An tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012

Công đoàn trường MN Tràng An tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012


 

CÔNG ĐOÀN  CƠ SỞ TRƯỜNG MN TRÀNG AN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOÁ IX NHIỆM KỲ 2012 -2014

 

Ngày 12 tháng 09 năm 2012 tại văn phòng Trường MN Tràng An đã diễn ra đại hội công đoàn cơ sở khoá IX nhiệm kỳ 2012- 2014.

 

Đại hội diễn ra trong bầu không khí mà toàn ngành đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn ngành giáo dục.

Đại hội  đã được nghe Đ/c Trần Thị Kim Nhung – Q.Chủ tịch công đoàn trường báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2010- 2012 và đưa ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2014.

 

 

Đại hội đã tập trung về các vấn đề:

- Bin pháp đổi mi ni dung, phương pháp hot động công đoàn cơ s;

- Các bin pháp sp xếp t chc, tham gia giám sát thc hin quy chế dân ch, tham gia t chc Hi ngh CB, GV, CNVC, LĐ

- Các bin pháp trin khai, thc hin chương trình Ci cách hành chính cơ s, nâng cao cht lượng đội ngũ CB, GV, CNVC, LĐ tham gia hot động phòng, chng tham nhũng, tiêu cc, thc hành tiết kim, chng phin hà, sách nhiu nhân dân.

- Đăng ký thc hin các ch tiêu thi đua, nâng cao hiu qu phong trào thi đua hoàn thành xut sc nhim v chính tr. Xây dng đội ngũ cán b, giáo viên, công chc, viên chức "Trung thành, Sáng to, Tn tu, Gương mu".

- Các bin pháp tuyên truyn, nâng cao cht lượng hot động công đoàn, xây dng CĐCS vng mnh, tham gia xây dng Đảng, chính quyn vng mnh...

- Xây dng phương hướng, ni dung, chương trình hot động công đoàn phù hp vi thc tế ca cơ s để nâng cao trình độ mi mt, nâng cao cht lượng công tác tham mưu, đề xut các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích của CB, GV, CNVC, LĐ. Vấn đề xây dựng lề lối làm việc của Ban Chấp hành công đoàn, hiệu quả làm việc của UBKT, Ban nữ công, các tổ công đoàn…

- Xây dng quy chế phi hp hot động gia Ban Chấp hành  Công đoàn vi Th trưởng cơ quan, đơn v, to điu kin và nâng cao cht lượng lao động, to điu kin tăng thu nhp, đồng thi chăm lo sc kho, ci thin điu kin làm vic và mc sng tt hơn, xây dng cơ quan, đơn v văn  hóa.

- Các bin pháp đẩy mnh tuyên truyn phát trin đoàn viên, xây dng t chc công đoàn, CĐCS vng mnh xuất sắc.

Trong đại hội các đoàn viên công đoàn sôi nổi tham gia các bản tham luân. Về công tác phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “công tác xây dựng tổ chức công đoàn”.

         Đại hội hôm nay các đ/c đoàn viên công đoàn cơ sở MN Tràng An đã sáng suốt lựa chọn bầu ra các đ/c CB, đoàn viên ưu tú, có năng lực, trình độ, nhiệt tình, tâm huyết vào BCH khoá mới nhiệm kỳ 2012- 2014 đó là các đ/c: - Trần Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Lan, Dương Thị Kim Huệ. Và bầu ra 1 đ/c chủ tịch: Trần Thị Kim Nhung; bầu  ban UBKT: Đ/c Nguyễn Thị Liên, Đào Thị Thuỷ, Nguyễn Thanh Phượng; bầu trưởng ban nữ công: đ/c Nguyễn Thị Lan.

 

 

Về dự đại hội hôm nay đ/c Ngô Thị Yên – Bí thư chi bộ đại diện cho chi bộ nhà trường phát biểu ý kiến đánh giá sự cố gắng nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các đ/c đoàn viên công đoàn mặc dù trong một điều kiện CĐCS còn rất nghèo nàn và khó khăn về tiền quỹ , nhưng các Đ/c trong BCHCĐCS Trường vẫn luôn quan tâm chăm lo đến các đ/c đoàn viên công đoàn trong nhà trường thăm hỏi động viên, tặng quà cho con em học sinh khá, giỏi, các đ/c có con đỗ ĐH, CĐ, và đặc biệt hơn nữa CĐCS còn tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường.

Đ/c đã tâm sự và gửi gắm tình cảm tới toàn thể các đ/c đoàn viên công đoàn trong nhà trường, động viên CĐCS đoàn kết vượt qua mọi khó khăn đạt được kết quả tốt và tiếp tục gữ vững các danh hiệu CĐ vững mạnh xuất sắc trong năm học tới và những năm tiếp theo.

                                                     CTV- Trần Thị Kim Nhung