Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bé ở trường
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 20 / 09 / 2018
6 giờ 40

- Đ/c Trần Thị Phương - HT trực và lảm việc tại khu trung tâm, sáng KT khu lẻ Tràng Bảng 2 

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm 

- Đ/c Nguyễn Thị Mùi - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm 

Thông báo

Tài chính công khai ngày 19/9/2018


Tài chính công khai ngày 19/9/2018
* Tổng số trẻ báo ăn: 240 trẻ
+ Điểm chính trung tâm: 207 trẻ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 33 trẻ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 2.880.000 đ
+ Điểm chính: 2484.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 396.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 2.880.000đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên