Xuất bản thông tin

Kiểm điểm đảng viên

Kiểm điểm đảng viên 

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

TỔ CHỨC KIỂM ĐIỂM BAN CHI ỦY THEO TINH THẦN

 NGHỊ QUYẾT TW 4 - ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM 2012

 

      Thực hiện kế hoạch số 11-KH/ĐU, ngày 17/5/2012 của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết TW4 " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Kế hoạch số 28-KH/ĐU, ngày 20/11/2012 của huyện ủy về việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2012.

      Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2012 chi bộ trường Mầm non Tràng An tổ chức kiểm điểm tập thể Ban chi ủy chi bộ và các thành viên theo tinh thần nghị quyết TW4 ( Khóa XI). Ban chi ủy chi bộ và các thành viên đã nêu được những ưu điểm và mạnh dạn chỉ ra những hạn chế khuyết điểm, định hướng công tác cụ thể trong thời gian tới. Tập thể BCU và các thành viên cũng đã nhận được những ý kiến đóng góp thẳng thắn của cán bộ đảng viên trong chi bộ cho những hạn chế tồn tại.

       Chiều ngày 25/12/2012 chi bộ tiến hành đánh giá phân loại đảng viên năm 2012. Sau một thời gian sôi nổi tham gia đóng góp ý kiến cho từng đồng chí cán bộ, đảng viên, chi bộ tiến hành bỏ phiếu đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012, kết quả:

       - 02/13 đồng chí đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 15,4%.

       - 11/13 đồng chí đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 84,6%.

       Về dự và chỉ đạo hội nghị Đ/c Bùi Đình Khương - Thường vụ Đảng ủy - CT MTTQ xã, thay mặt cho Đảng ủy xã Tràng An, đánh giá những kết quả của tập thể BCU và các đồng chí trong BCU đã đạt được cũng như thẳng thắn chi ra những mặt còn tồn tại, định hướng cho BCU hoạt động trong thời gian tới, đ/c cũng đã ghi nhận những thành tích của chi bộ đã đạt được trong năm qua và mong muốn chi bộ sẽ có kết quả tốt hơn trong những năm tiếp theo.

CTV- TCNTT