Xuất bản thông tin

Trường Mầm non Tràng An tổ chức kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi.

Trường Mầm non Tràng An tổ chức kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của trường mầm non Tràng An. Thực hiện theo kế hoạch chuyên môn của tổ. Hôm nay ngày 10/05/2018 trường mầm non Tràng An thực hiện kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi trong toàn trường.


Hôm nay ngày 10/05/2018 trường mầm non Tràng An tổ chức kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi trong toàn trường.

Bài kiểm tra gồm : Cho trẻ đọc bảng chữ cái và số, 2 bài tập môn làm quen với toán, 2 bài tập môn làm quen với chữ cái. Thông qua đố để đánh giá chất lượng trẻ 5 tuổi đồng thời cũng đánh giá chất lượng dạy và học của cô và trẻ ở từng lớp học trong nhà trường.

 

CTV: Hồng Hạnh