Xuất bản thông tin

Trường MN Tràng An tham gia học tập phòng cháy chữa cháy

Trường MN Tràng An tham gia học tập phòng cháy chữa cháy

Trường MN Tràng An tham gia học tập phòng cháy chữa cháy

 

Tập huấn công tác PCCC tại trường Mầm non Tràng An.

 

          Sáng ngày 13/04/2013 trường Mầm non Tràng An đã tổ chức tập huấn PCCC cho toàn thể CBGV trong nhà trường dưới sự hướng dẫn của đồng chí Giang Thành Công - Giảng viên PCCC - Bộ công an.

          Nội dung chương trình tập huấn gồm: Giới thiệu, phổ biến luật, nghị định về công tác PCCC, một số kiến thức cơ bản về PCCC. Đồng chí  đã trao đổi về các tình huống cháy nổ có thể xảy ra đồng thời hướng dẫn cán bộ giáo viên trực tiếp thực hành các kỹ thuật phòng chứa chữa cháy cơ bản như: sử dụng vòi phun và bình chữa cháy loại bột và bình CO2 để dập tắt đám cháy và cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra.

 

Đồng chí: Giang Thành Công tập huấn công tác PCCC tại nhà trường

               Qua lớp tập huấn, học viên trường Mầm non Tràng An nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm về công tác PCCC để từ đó chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy, nổ; xử lý tốt tình huống khi có sự cố xảy ra tại nhà trường cũng như gia đình.

                                                                          CTV- Tổ  CNTT