Xuất bản thông tin

Trường MN Tràng An tổ chức chuyên đề phát triển vận động cấp trường năm học 2013- 2014

Trường MN Tràng An tổ chức chuyên đề phát triển vận động cấp trường năm học 2013- 2014


 Trường MN Tràng An tổ chức chuyên đề phát triển vận động cấp trường năm học 2013- 2014.

      Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 và công tác chuyên môn trọng tâm tháng 01 năm 2014 trường mầm non Tràng An tổ chức chuyên đề “ Phát triển vận động cho trẻ trong trường và các cơ sở giáo dục” cấp trường năm học 2013- 2014.

     Về dự và cổ vũ động viên cho cô và trò trong nhà trường và đông đủ các đ/c CB – GV- NV và đại diện hội cha mẹ học sinh và các nhóm lớp trong toàn trường. Chuyên đề được tổ chức với nội dung của các hoạt động phát triển vận động và các trò chơi vận động cụ thể cho các nhóm lớp .

     Tại buổi chuyên đề các đ/c giáo viên cùng thảo luận trao đổi chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của mình với đồng nghiệp để có những giải pháp tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng chuyên đề nói riêng trong những giai đoạn tiếp theo .

                                           Sau đây là một số hình ảnh.

 


CTV- TCNTT