Xuất bản thông tin

Trường MN Tràng An tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức năm 2012

Trường MN Tràng An tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức năm 2012


 

Trường Mầm non Tràng An tổ chức đánh giá - Xếp loại tập thể BGH, CB, GV, NV

 

              Thực hiện công văn số 1913/UBND của UBND Huyện Đông Triều. Ngày 29 tháng 12 năm 2012. Trường MN Tràng An tổ chức đánh giá - Xếp loại tập thể BGH, CB, GV, NV năm 2012, để chỉ ra những mặt còn hạn chế của tập thể, CB, GV, NV trong trường, từng bước hoàn thiện, giúp cho tập thể, CB, GV, NV trong trường ngày càng tiến bộ hơn, đạt hiệu quả trong công tác.

           Buổi kiểm điểm đánh giá đã đạt kết quả tốt đẹp.

                              Hình ảnh của buổi kiểm điểm.

CTV - TCNTT