Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

                                                                                                                  THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014

 

Thứ

Khối nhà trẻ

Mẫu giáo 3-4 tuổi

Mẫu giáo 4-5 tuổi

Mẫu giáo 5-6 tuổi

 

2

Sáng

 

Vận động

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Chiều

 

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

 

- Ôn các bài hát trong chủ đề

- Hoạt động góc.

- Nêu gương cuối ngày

- Ôn  các bài hát trong chủ đề

 

- Chơi hoạt động góc

-  Nêu gương cuối ngày

- Ôn các bài hát trong chủ đề, Ca dao-ĐD- DC, hát dân ca

- Chơi hoạt động góc

-  Nêu gương cuối ngày

3

Sáng

 

Nhận biết Tập nói

Khám phá khoa học

 

Khám phá khoa học

 

Khám phá khoa học

 

 

Chiều

 

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

 

Tạo hình

-  Nêu gương cuối ngày

Tạo hình

-  Nêu gương cuối ngày

Tạo hình

-  Nêu gương cuối ngày

4

 

Sáng

Âm nhạc

Âm nhạc

 

Âm nhạc

 

Tiếng Anh

Âm nhạc

Chiều

 

 

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

 

- Ôn các bài hát trong chủ đề

 - Hoạt động góc.

-  Nêu gương cuối ngày

- Đọc các bài thơ trong chủ đề

- Chơi hoạt động góc

-  Nêu gương cuối ngày

LQCC

- Làm quen Với ATGT

- Nêu gương cuối ngày

5

 

Sáng

Văn học

Toán

Toán

Toán

 

Chiều

 

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

 

- Hoạt động góc.

-  Nêu gương cuối ngày

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

- Ôn Thơ, chuyện; Nghe đọc thơ câu đố về chủ đề

- Chơi hoạt động góc

-  Nêu gương cuối ngày

6

Sáng

 

Hoạt động với đồ vật

Văn học

Văn học

Văn học

 

Chiều

 

- Chơi trò chơi dân gian

- Nêu gương cuối tuần

 

- Biểu diễn VN

- Nêu gương cuối tuần

- Biểu diễn VN

- Nêu gương cuối tuần

- Biểu diễn VN

- Nêu gương cuối tuần

 

Hiệu Trưởng

(Đã ký)

Lương Thị Kim Oanh