Thời khóa biểu


 

 
 
 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                              THỜI KHÓA BIỂU

Thứ

Khối nhà trẻ

Mẫu giáo bé

Mẫu giáo lớn

2

Sáng

Thể dục

Thể dục

Thể dục

 

Chiều

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

- Ôn các bài đã học về chủ đề

- Nêu gương cuối ngày

- Nghe đọc thơ, kể chuyện, câu đố về chủ đề

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

3

Sáng

Văn học

KPKH

KPKH

 

Chiều

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

- Ôn đọc thơ, kể chuyện

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

4

Sáng

NBTN

Âm nhạc 

Âm nhạc

 

Chiều

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

 

Tạo hình

 

Tạo hình

5

Sáng

Âm nhạc

Toán

Toán

Chiều

- Chơi trò chơi, ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- nêu gương cuối ngày

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

6

Sáng

Tạo hình

Văn học

Văn học

Chiều

- Trò chơi dân gian

- Nêu gương cuối tuần

- Biểu diễn VN

- Nêu gương cuối tuần

- Biểu diễn VN

- Nêu gương cuối tuần

                                                                                     

                                                                                                 T/M BAN GIÁM HIỆU

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                        Ngô Thị Yên