Thực đơn tháng 10-2017


 

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2017

Tuần 1 ( Từ ngày 2/10/2017 đến 6/10/2017)

Thứ ngày

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

2

( 2/ 10/2017)

Cơm trắng, Tôm dim thịt

Canh bí xanh nấu tôm

Cháo xương cà rốt

 

3

(3/10/2017)

Cơm trắng, Thịt dim đậu cà chua

Canh cua rau đay mướp hương

Mỳ xương

 

4

(4/10/2017)

Cơm trắng,ruốc lạc vừng

Canh cá rô nấu rau cải

Bánh mì sữa đậu

 

5

(5/10/2017)

Cơm trắng, trứng đúc thịt

Canh xương rau chùm ngây

Bún sườn

 

6

( 6/10/2017)

Cơm trắng, giò dim thịt cà chua

Canh xương rau ngót

Cháo thịt bò cà rốt

 

        KÝ DUYỆT                                                                                                    NGƯỜI LẬP

    HỆU TRƯỞNG                                                                                      P.HIỆU TRƯỞNG

 

Lương Thị Kim Oanh                                                                                 Nguyễn Thị Mùi

 

 

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10ĂM 2017

Tuần 2 ( Từ ngày 9/10/2017 đến 13/10/2017)

Thứ ngày

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

2

( 9/10/2017

Cơm trắng, Tôm dim thịt

Canh bí xanh nấu tôm

Cháo xương cà rốt

 

3

(10/10/2017)

Cơm trắng, Thịt dim đậu cà chua

Canh cua rau đay mướp hương

Chè đậu xanh hạt sen

 

4

(11/10/2017)

Cơm trắng, trứng đúc thịt

Canh bí đỏ ninh xương

Bún riêu cua

 

5

(12/10/2017)

Cơm trắng, ruốc lạc vừng

Canh rau cải cá rô

Cháo xương cà rốt

 

6

( 13/10/2017)

Cơm trắng, giò dim thịt cà chua

Canh khoai sọ ninh xương

Bánh mỳ sữa đậu

 

        KÝ DUYỆT                                                                                               NGƯỜI LẬP

    HỆU TRƯỞNG                                                                                     P.HIỆU TRƯỞNG

 

Trần Thị Phương                                                                                    Nguyễn Thị Mùi

 

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10ĂM 2017

Tuần 3 ( Từ ngày 16/10/2017 đến 20/10/2017)

Thứ ngày

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

2

( 16/10/2017)

Cơm trắng, tôm dim thịt

Canh cua rau đay mướp hương

Chè đậu đen

 

3

(17/10/2017)

Cơm trắng, trứng đúc thịt

Canh khoai sọ ninh xương

Mỳ xương

 

4

(18/10/2017)

Cơm trắng, giò dim thịt

Canh rau ngót ninh xương

Cháo thịt bò cà rốt

 

 

 

 

 

5

(19/10/2017)

Cơm trắng, ruốc lạc vừng

Canh cá rô rau cải

Bún sườn

 

6

( 20/10/2017)

Cơm trắng, thịt kho tàu

Canh chùm ngây xương

Cháo tôm cà rốt

 

        KÝ DUYỆT                                                                                              NGƯỜI LẬP

    HỆU TRƯỞNG                                                                                   P.HIỆU TRƯỞNG

 

Trần Thị Phương                                                                                Nguyễn Thị Mùi

 

 

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2017

Tuần 4( Từ ngày 23/10/2017 đến 27/ 10/2017)

Thứ ngày

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

2

( 23/10/2017)

Cơm trắng, tôm dim thịt

Canh bí xanh nấu tôm

Cháo xương cà rốt

 

3

(24/10/2017)

Cơm trắng, thịt dim đậu cà chua

Canh cua rau đay mướp hương

Chè đậu xanh hạt sen

 

4

(25/10/2017)

Cơm trắng, trứng đúc thịt

Canh bí đỏ ninh xương

Bún riêu cua

 

5

(26/10/2017)

Cơm trắng, ruốc lạc vừng

Canh cá rô rau cải

Cháo xương cà rốt

 

6

( 27/10/2017)

Cơm trắng, thịt giò dim cà chua

Canh khoai sọ ninh xương

Bánh mì sữa đậu

 

        KÝ DUYỆT                                                                                              NGƯỜI LẬP

    HỆU TRƯỞNG                                                                                   P.HIỆU TRƯỞNG

 

Trần Thị Phương                                                                                   Nguyễn Thị Mùi

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: