KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1/2015


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

   Số: 13/BC-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Đông Triều, ngày  03  tháng 01 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2015

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

       -  Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch

       - Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ  20,21,22,23

       - Kiểm tra hoạt động sư phạm của GV; KT bếp ăn

       - Sơ kết học kỳ 1

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01/01- 31/1/2015

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM - GVPTcác lớp.

29/12/2014-30/01/2015

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 19,20,21,22,23

- CB-GV-NV 

14-25/1/2015

 - Kiểm tra hoạt động sư phạm của GV; KT bếp ăn.

 

- BGH

19/1/2015

- Sơ kết học kỳ 1

- CB+GV+NV

31/1/2015

- Họp phụ huynh toàn trường- Tuyên truyền cách nuôi con theo khoa học, cách PCSĐ, béo phì.

- PHT+Y tế- PH các lớp

28/1/2015

 - Tuyên truyền về ATGT; Ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, đốt pháo, thả đèn trời trong dịp tết nguyên đán

- CB – GV- NV

Công tác khác

  • Tham gia hội thi tiếng hát ngành GD -Cụm III
  • GV

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               (Đã ký)

                                                                                   Lương Thị Kim Oanh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu