Kế hoạch công tác tháng 2 năm 2015.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

 Số: 14/BC-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Đông Triều, ngày  03  tháng 02 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2015

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

 -  Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo tỉ lệ chuyên cần

  - Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ  24,25

  - Kiểm tra công tác xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

02/02- 13/2/2015

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM - GVPTcác lớp.

02/02 -

13/2/2015

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 24,25

- CB-GV-NV 

9-12/2/2015

- Chuẩn bị điều kiện tham gia hội thi GVDG cấp cơ sở năm học 2014-2015

 Giáo viên

9-12/2/2015

 - Kiểm tra công tác xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

 

- Ban KTNB

Công tác khác

 - Tuyên truyền về ATGT; Ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, đốt pháo, thả đèn trời trong dịp tết nguyên đán

- Toàn trường

28/2/2015

Tham gia hội thi trung kết‘Liên hoan tiếng hát ngàng GD'' huyện Đông Triều 2014-2015

- Toàn trường

14-1/3

  • Thự hiện nghỉ tết nguyên đán Ất  mùi
  • Toàn trường

                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                       (Đã ký)

 

                                                                               Lương Thị Kim Oanh

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu