Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2015.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

   Số: 15/BC-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Đông Triều, ngày  02  tháng 03 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2015

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

 1. Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch

 2. Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ  26,27,28,29

 3. Tổ chức hội giảng chào mừng quốc tế phụ nữ.

 4. Phối hợp TTYT khám sức khỏe định kỳ,  kiểm tra công tác vệ sinh, phòng chống dịnh bệnh mùa xuân.

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01-30/232015

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

 - GVPTcác lớp.

01-30/3/2015

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 26,27,28,29

- CB-GV 

8/03/2015

 - Tham gia hội thi GVDG cấp cơ sở 2014-2015

- GV

15/3/2015

-Phối kết hợp với TTYT huyện khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.

- TTYT huyện+ YT trường

01-28/3/2015

-Kiểm tra công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh mùa xuân.

- BGH+YT trường

08/3/2015

-Hội gia đình nhà giáo tổ chức gặp mặt nhân ngày 8/3

Hội GĐ nhà giáo trường

12,13/3/2015

-Đón đoàn KT trường MN chẩn quốc gia mức độ I

- Toàn trường

 

- Tham gia cuộc thi tuổi trẻ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"

Toàn trường

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       ( Đã ký)                         

                                                                                Lương Thị Kim Oanh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu