Lịch công tác tháng 11/2017


Lịch công tác tháng 11/ 2017

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

 

Số: 102/TB-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tràng An, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 11 năm 2017

 

1. Trọng tâm:

- Thi đua lập thành tích chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và Hội thi văn nghệ các lớp.

- Tổ chức chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

4/11

- Họp hội đồng nhà trường.

Hiệu trưởng, CBGV,NV

6-9/11

- Kiểm tra các bếp ăn.

Ban kiểm tra nội bộ

10/11

- Họp BTC, BGK hội thi giáo viên dạy giỏi và Hội thi văn nghệ các lớp.

BGK hội thi

13/11

- Tham gia kiểm tra PCGD-XMC năm 2017

Đ/c quản lý phổ cập

14 - 16/11

- Thi thực hành Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018

BGK hội thi

17/11

-Hội thi văn nghệ các lớp.

 BTC Hội thi

20/11

- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Toàn trường

23-24/11

- Tham dự tập huấn bồi dưỡng cho CBGV- NV phụ trách công tác cập nhật thống kê trên phần mềm PCGD-XMC.

Tổ phổ cập.

28/11

- Tổ chức chuyên đề " xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường.

 BGH,  tổ CM

30/11

- Dự Hội thảo cấp thị xã " Xây dựng mô hình lớp học điện tử - Trường học điện tử" trong các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã.

- BGH, GV cốt cán.

 

Ghi chú: Ngoài lịch công tác nêu trên, BGH nhà trường và các tổ chuyên môn sẽ thực hiện các nhiệm vụ  chỉ đạo đột xuất của lãnh đạo Phòng và lãnh đạo địa phương.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (BC)

- Các tổ CM (TH)

- Cổng TTĐT trường.

- Lưu.

 HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trần Thị Phương


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu