LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ DÔNG TRIỀU

     TRƯỜNG MN TRÀNG AN

 

LỊCH CÔNG TÁCTUẦN 3 THÁNG 4  BAN GIÁM HIỆU

NĂM HỌC 2014-  2015

 

 

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Thứ 2/20

- Sáng: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử chi tại UBND Thị xã.

- Kiểm tra công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh tại 3 các điểm trường

- Giao ban công tác tuần

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh.

 

- Đ/c Lương T. Kim Oanh,

Nguyễn Thị Mùi, đ/c Thảo Y tế

 

- BGH

 

       

Thứ 3/21

- Duyệt hồ sơ giáo viên.

- Đ/c Lương Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Mùi; Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

Thứ 4/22

- Sáng: Dự giờ đánh giá GV, NV khu trung tâm.

-Kiểm tra hồ sơ nuôi dưỡng

- Chiều: Kiểm tra HS giáo viên.

- Đ/c Lương Thị Kim Oanh. Nguyễn Thị Mùi.

 - Nguyễn Thị Ngọc Anh

  • Đ/c Oanh, đ/c Mùi

 

Thứ 5/23

 Kiểm tra công tác VS môi trường các điểm.

 

  - BGH

 

 

Thứ 6/24

- Sáng dự giờ điểm Tràng Bảng 1

- Chiều: Kiểm tra HS sổ sách

  - BGH

 

Thứ 7/25

- Sáng dự giờ khu Tràng Bảng 2.

- Chuẩn bị HS phổ cập

- BGH

- BGH

 
       

 

Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

  • Công khai trên trang web của trường.                                                    ( Đã ký)
  • Các tổ chuyên môn.
  • Lưu VT.

                                                                                                                        Lương Thị Kim Oanh

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu