LỊCH CÔNG TÁC TUẦNLỊCH CÔNG TÁC TUẦN

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

     TRƯỜNG MN TRÀNG AN

 

LỊCH CÔNG TÁCTUẦN 1 THÁNG 5  BAN GIÁM HIỆU

NĂM HỌC 2014-  2015

 

 

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Thứ 2

04/05/2015

-  Sáng: Giao ban công tác tuần.

- Chiều: Chuẩn bị hồ sơ phổ cập.

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh.

- Đ/c Lương T. Kim Oanh,

Nguyễn Thị Mùi, đ/c Thảo Y tế

 

Thứ 3

05/05/2015

- Chuẩn bị hồ sơ phổ cập.

- Đ/c Lương Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Mùi; Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

Thứ 4

06/05/2015

- Chuẩn bị hồ sơ phổ cập.

- Đ/c Lương Thị Kim Oanh. Nguyễn Thị Mùi.

 - Nguyễn Thị Ngọc Anh

  • Đ/c Oanh, đ/c Mùi

 

Thứ 5

07/05/2015

 - Chuẩn bị hồ sơ kiểm định  chất lượng..

 - BGH

 

 

Thứ 6

08/05/2015

- Sáng: kiểm tra bếp ăn.

- Chiều: Chuẩn bị hồ sơ kiểm định chất lượng

- BGH

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

  • Công khai trên trang web của trường.                                            ( Đã ký)
  • Các tổ chuyên môn.
  • Lưu VT.

                                                                                                                Lương Thị Kim Oanh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu