Cam kết chất lượng Giáo dục


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2012-2013

 

Xếp loại thời gian

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

 

 

Đánh giá 5 lĩnh vực GD

Ghi chú

PT bình thường

SĐ nhẹ cân

SDD thấp còi

 

Đạt

 

Chưa đạt

 

 

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

 

SL Đầu năm

230

212

92,2

18

7,8

12

5,2

156

67,8

74

32,2

 

Học kỳ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học kỳ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2011 – 2012

 

Stt

 

 

Nội dung

 

 

Nhà trẻ

 

 

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

 

 

 

I

 

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được.

Phấn đấu sức khỏe của trẻ đạt 98% trẻ đủ cân, phát triển bình thường.

Phấn đấu sức khỏe của trẻ đạt 100% trẻ đủ cân, phát triển bình thường.

 

 

 

 

II

 

Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được.

Giáo dục trẻ đảm bảo về năng lực và hành vi mà trẻ em đã đạt được.

Giáo dục trẻ đảm bảo về năng lực và hành vi mà trẻ đã đạt được.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ.

Đảm bảo chương trình “ Giáo dục mầm non mới” đạt 100%.

Đảm bảo chương trình “Giáo dục mầm non mới”, thực hiện phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi, đưa chương trình làm quen với Tiếng Anh cho trẻ 5 tuổi vào giảng dạy.

 

 

 

 

IV

 

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.

Đảm bảo VSATTP, đủ điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ đạt 100%.

Đảm bảo VSATTP, đủ điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ đạt 100%.

 

 

 

                                                                                    Tràng An, ngày 10 tháng 09 năm 2011

 

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  ( Đã ký)

                                                                                                                Ngô Thị Yên