Công khai chất lượng Giáo dục Mầm Non


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON

NĂM HỌC 2011 – 2012

                                                                                                   Đơn vị tính: Trẻ em

Stt

Nội dung

Tổng số trẻ

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12

tháng

13-24 tháng

25-36 tháng

3-4

 tuổi

4-5

tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

190

 

 

40

78

 

72

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ ngày

190

 

 

40

78

 

72

4

Số trẻ khuyết tật học hòa nhập

02

 

 

 

01

 

01

II

Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở.

190

 

 

40

78

 

72

III

Số trẻ được kiểm tra định kỳ sức khỏe.

190

 

 

40

78

 

72

IV

Số trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng.

190

 

 

40

78

 

72

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em.

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

182

 

 

37

75

 

70

2

Kênh dưới - 2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới - 3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên + 2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên + 3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

8

 

 

3

3

 

2

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục.

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ

3 – 36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non – Chương trình giáo dục nhà trẻ

40

 

 

40

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc GD mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non – Chương trình giáo dục mẫu giáo

150

 

 

 

78

 

72

 

                                                                                         Tràng An, ngày 10 tháng 09 năm 2011

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                    ( Đã ký)

                                                                                                                Ngô Thị YênCác thông tin khác: