Asset Publisher

Biên bản niêm yết công khai nguồn NN cấp 2016

Biên bản niêm yết công khai nguồn NN cấp 2016


PGD THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

           TRƯỜNG MN TRÀNG AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 

 

 

 

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai dự toán giao ngân sách năm 2016

         

Hôm nay, vào hồi  8h ngày  20  tháng  01  năm 2016

          Tại:  Trường Mầm non Tràng An.

          1 , Đ/C Lương Thị Kim Oanh -  Hiệu trưởng

          2, Đ/C Nguyễn Thị  Mùi – Phó hiệu  trưởng

          3, Đ/C  Nguyễn Thanh Phượng  - CTCĐ

          3, Đ/C Nguyễn Thị  Điệp -  Kế toán

          5, Đ/C  Đào Thị Hương Thảo  - NV y tế kiêm thủ quỹ

          6, Đ/C Nguyễn Thị Liên  - CB Thanh tra nhân dân

           

          Lập biên bản về việc niêm yết công khai nguồn ngân sách nhà nước được cấp năm 2016 của  trường Mầm non Tràng An bằng hình thức Niêm yết tại trụ sở làm việc.

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ 8 h  ngày 20 tháng  01 năm 2016 sẽ kết thúc việc niêm yết vào  hồi  8h ngày 20  tháng 04  năm 2016 ( 90 ngày liên tục).

           Thực hiện niêm yết công khai  nguồn ngân sách được cấp năm 2016 của  trường Mầm non Tràng An  niêm yết tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị và cha  mẹ phụ huynh học sinh  biết.

Việc niêm yết này được thực hiện liên tục  trong thời gian 90 ngày liên tục theo đúng thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.

          Biên bản lập xong hồi 9h 30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị  Điệp

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

Lương Thị Kim Oanh

ĐẠI DIỆN NHỮNG NGƯỜI DỰ NIÊM YẾT

  1. Nguyễn Thanh Phượng

 

 

     2 .  Đào Thị Hương Thảo

 

 

     3.  Nguyễn Thị Mùi

 

 

     4.  Nguyễn Thị  Liên