Asset Publisher

Chi bộ trường mầm non Tràng An thực hiện đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm.

Chi bộ trường mầm non Tràng An thực hiện đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm.


Thực hiện công văn số 150/KH/TU ngày 06/11/2017 của Thị ủy Đông Triều , thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Tràng An về công tác đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm. Vào ngày 19/11/2017 Chi bộ trường mầm non Tràng An tiến hành đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm.

Tổng số Đảng viên có mặt dự họp là 17/17 đồng chí. Sau một ngày làm việc Chi bộ trường mầm non Tràng An đã làm việc một cách nghiêm túc, số Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 17/17 đạt 100%. Trong đó có 2 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị cấp trên biểu dương khen thưởng.

Dưới đây là một số hình ảnh.

 

Đồng chí: Trần Thị Phương- BTCB-HT nhà trường chỉ đạo cuộc họp đánh giá chất lượng Đảng viên

 

CTV: Hồng Hạnh