Asset Publisher

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG THỰC TẾ ĐẦU NĂM 2014-2015

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG THỰC TẾ ĐẦU NĂM 2014-2015


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN TRÀNG AN                            

                                                                                 THÔNG BÁO                                              mẫu 02

                          Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2014 - 2015

                                    (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

                                                                                          Bộ Giáo dục và Đào tạo)

                                                                                                                                                            Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng sốtrẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 thángtuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

   282

 

 

   56

60

   85

  81

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

282

 

 

56

60

85

81

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

282

 

 

56

60

85

81

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

282

 

 

56

60

85

81

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

282

 

 

56

60

85

81

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em( Tháng 09)

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

242

 

 

 

52

68

67

2

Kênh dưới -2

39

 

 

3

8

14

14

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

56

 

 

56

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

226

 

 

 

60 

 85

81 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

282

 

 

56 

60

85

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Đông Triều , ngày 15 tháng 9  năm 2014

                                                                                                               Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                            

                                                                                                                    Lương Thị Kim Oanh