Asset Publisher

Công khai kế hoạch các khoản thu trong năm học 2017 - 2018

Công khai kế hoạch các khoản thu trong năm học 2017 - 2018


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

             ---------------

   Số: 02/ KHT - MNTA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

Đông Triều, ngày 20  tháng 9  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Các khoản thu theo quy định và các khoản thu theo thỏa thuận đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh Năm học 2017 – 2018.

 

          Căn cứ vào Hướng dẫn  công văn số 2257/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2017 của sở Giáo Dục và Đào Tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018.

Công văn số 868/PGD&ĐT ngày 29/08/2017 về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã  năm học 2017 – 2018.

Căn cứ vào hướng dẫn bổ sung việc thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh  năm học 2017 – 2018 ngày 07 tháng 09 năm 2017.

Căn cứ vào việc hướng dẫn bổ sung các khoản thu trong các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã năm học 2017 – 2018 ngày 08/09/2017.

          Trường Mầm non Tràng An làm kế hoạch thu - chi các khoản trong năm học cụ thể như sau:

 Tổng số trẻ: 292 HS

 Tổng số nhóm lớp:10

+  Nhà trẻ: 02

+ Mẫu giáo: 08

A. Các khoản thu theo quy định

 I. Đối với thu Học phí :

1. Mức thu Học phí: Thu theo tháng  hoặc thu theo học kỳ: ( Kỳ I: 4th; Kỳ II: 5th)

 50.000đ/hs/tháng x 4th = 200.000đ/trẻ/học kỳ I ( Thu vào tháng 11- 12)

 50.000đ/hs/tháng x 5th = 250.000đ/trẻ/học kỳ II ( Thu vào tháng 2 -3)

- Dùng 40% chi lương, cải cách tiền lương

- Dùng 60% dùng cho hoạt động chuyên môn  của đơn vị.

B. các khoản thu theo thỏa thuận hoặc đóng góp tụ nguyện

  1. Tiền ăn: 13.000đ/trẻ/ngày x 22 ngày/tháng = 286.000đ/trẻ/tháng
  2. Tiền thuê nhân viên cấp dưỡng: 50.400đ/trẻ/tháng x 9th = 453.600đ/trẻ/năm
  3. Tiền đón trẻ sớm trả trẻ muộn: 84.300đ/trẻ/tháng x 9th = 758.700đ/trẻ/năm

  4. Tiền giấy vệ sinh và thuê lao công quét dọn vệ sinh học bán trú:

             10.000đ/trẻ/tháng x 9th = 90.000đ/trẻ/năm

6. Tiền Vật dụng tiêu hao (xà phòng, nước lau nhà, dầu rửa bát….)

             18.000đ/trẻ/tháng x 9th = 162.000đ/trẻ/năm

7. Tiền mua đồ dùng bổ xung ban đầu phục vụ học bán trú tại trường.

+ Học sinh mới đi năm đầu tiên: 200.000đ/trẻ/năm

+ Học sinh cũ đi từ năm trước: 110.000đ/trẻ/năm

Trên đây là kế hoạch thu các khoản  trong năm học 2017 – 2018 của nhà trường.

Kế hoạch này được thông báo cán bộ giáo viên nhân viên toàn trường và triển khai trước cuộc họp phụ huynh học sinh toàn trường . Kế hoạch được áp dụng thực hiện từ ngày 23 tháng 09 năm 2017.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lương Thị Kim Oanh