Asset Publisher

Công khai theo thông 09

Công khai theo thông 09


                                                                                                                                                                   Biểu mẫu 01

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

                                                                                  THÔNG BÁO

                         Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017 - 2018

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được

 

Kênh BT: 96%

Suy DD: 4%.

Không có trẻ béo phì: 0

Kênh BT: 94%

Suy DD: 4%

Béo phì: 1%

II

Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được

 

90

95

III

Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình Giáo dục mầm non sửa đổi bổ sung theo Thông tư 28/2016- BGDĐT 100%

Chương trình Giáo dục mầm non sửa đổi bổ sung theo Thông tư 28/2016- BGDĐT 100%

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

95

97

                                                  

                                                                                                      Tràng An, ngày 10 tháng 10 năm 2017

                                                                                                                Thủ trưởng đơn vị

 

 

                                                                                                                 Trần Thị Phương

 

 

                                                                                                                                                            Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG DG&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TRÀNG AN                                       

                                                                                   THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017 - 2018

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

293

 

 

25

64

92

112

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

293

 

 

25

64

92

112

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

293

 

 

25

64

92

112

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

293

 

 

25

64

92

112

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

293

 

 

25

64

92

112

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

293

 

 

25

64

92

112

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

23

 

 

 

08

08

07

8

Số trẻ em béo phì

04

 

 

 

 

04

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

293

 

 

25

64

92

112

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

      25

 

 

      25

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

268

 

 

 

64

92

112

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

268

 

 

 

   64

92

112

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                                                                                  Tràng An, ngày  10 tháng 10 năm 2017

                                                                                                                         Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                             ( Đã ký)                              

                                                                                                                        Trần Thị Phương

 

 

                                                                                                                                                           Biểu mẫu 03

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TRÀNG AN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017 - 2018

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

10

4,3 m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

10

4,7 m2/trẻ em

2

Phòng học bán kiên cố

0

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

 

III

Số điểm trường

03

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

7954,8

27,5 m2/trẻ em

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

1800

6,1 m2/trẻ em

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

590

2,0 m2/trẻ em

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

160

0,54m2/ trẻ

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

130

0,45m2/ trẻ

4

Diện tích hiên chơi (m2)

150

0,51m2/ trẻ

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

120

0,4 m2/ trẻ

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

07

Số bộ/nhóm (lớp)

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

07

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

10

1cái/lớp

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

10

1 cái/lớp

3

Máy phô tô

1

 

5

Catsset

 

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

10

1 cái/lớp

7

Thiết bị khác

 

 

8

Đồ chơi ngoài trời

2

 

9

Bàn ghế đúng quy cách

135

13 bộ/lớp

10

Thiết bị khác…

 

 

..

…..

 

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

03

 

07

 

0,4m2/trẻ

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

 

 

 

 

                                                                                                       Tràng An, ngày 10 tháng 10 năm 2017

                                                                                                                  Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                         ( Đã ký)

                                                                                                                 Trần Thị Phương