To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường mầm non Tràng An tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 1 cho các bé năm học 2018-2019 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019. Sáng ngày 15/10/2018 Trường Mầm non Tràng An tổ chức phối kết hợp với trạm y tế xã Tràng An tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 1 cho trẻ trong nhà trường.

Calendar
Today: Tuesday, 13 / 11 / 18
13/11

- Đ/c Trần Thị Phương - HT trực và làm việc tại khu trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - PHT trực và làm việc tại khu lẻ Tràng Bảng 2, chiều làm việc tại khu trung tâm.

- Đ/c Nguyễn Thị Mùi - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm.

Thông báo

Tài chính công khai ngày 12/11/2018


Tài chính công khai 12/11/2018
* Tổng số trẻ báo ăn: 249 trẻ x 13.500 = 3.361.500đ
+ Điểm chính trung tâm: 218 trẻ x13.500 = 2.943.000đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 31 trẻ x 13.500 = 418.500đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.361.500đ
+ Điểm trung tâm: 2.943.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 418.500đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.361.500đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên