Asset Publisher

Trường mầm non Tràng An hưởng ứng cuộc vận động về ATGT

Trường mầm non Tràng An hưởng ứng cuộc vận động về ATGT


 

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG

 VỀ THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG

          Thực hiện công văn số 641/PGD và ĐT ngày 31/10/2013 về việc triển khai thực hiện tăng cường trách nhiệm của viên chức, người lao động trong công tác tuyên truyền giáo dục ATGT và xử lý kỷ luật học sinh vi phạm trật tự ATGT, và công văn số 733/PGD và ĐT về việc tổ chức chiến dịch tuyên truyền và sử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu kinh doanh và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện .

        Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo băng zôn – khẩu hiệu – bảng biểu tới 28/28 CBGVNV và các bậc phụ huynh học sinh.

       Trường đã tổ chức ký cam kết “ Bản thân và gia đình luôn chấp hành các chủ chương của đảng , các nội dung cơ bản của luật giao thông , các nghị quyết, nghị định của chính phủ về ATGT. Bản thân thực hiện tốt các kế hoạch về thực hiện trật tự ATGT trong năm học của cấp trên, của nhà trường và vận động gia đình thực hiện 6 không. Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh cùng ký cam kết và thực hiện.

CTV - TCNTT