Asset Publisher

Trường mầm non Tràng An tổ chức kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi năm học 2015- 2016.

Trường mầm non Tràng An tổ chức kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi năm học 2015- 2016.


        Để kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi năm học 2015- 2016 .Hôm nay ngày 14 tháng 05 năm 2016 trường mầm non Tràng An tổ chức kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi cho các lớp 5 tuổi trong nhà trường. Nội dung kiểm tra gồm các hoạt động về làm quen với chữ cái, kiểm tra trẻ nhận biết mặt các chữ cái, kiểm tra kỹ năng tô, nối của trẻ. làm quen với toán .Qua đó để đánh giá được chất lượng của trẻ cũng như chất lượng giáo dục của các cô giáo trong nhà trường.

Một số hình ảnh.

 

 

 

 

CTV: Nguyễn Thị Hạnh