Asset Publisher

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN TỔ CHỨC KSK LẦN II NĂM HỌC 2013- 2014

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN TỔ CHỨC KSK LẦN II NĂM HỌC 2013- 2014


 

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN TỔ CHỨC CÂN- KIỂM TRA SỨC KHỎE LẦN II

NĂM HỌC 2013- 2014

             Công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong trường mầm non là một hoạt động quan trọng không thể thiếu được,trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học góp phần ổn định sức khỏe cho trẻ, giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trong nhà trường,kết quả đạt được như sau:

                            - Trẻ phát triển bình thường : 240/251 đạt  95%

                             - Trẻ SDD: 11/251chiếm :      4,4 %

CTV- TCNTT