Asset Publisher

Trường MN Tràng An khảo sát đánh giá chất lượng học sinh 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1

Trường MN Tràng An khảo sát đánh giá chất lượng học sinh 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1


Trường MN Tràng An khảo sát đánh giá chất lượng trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1

     84 học sinh 5 tuổi trường mầm non Tràng An đã được kiểm tra khảo sát chất lượng trong buổi sáng ngày 18 tháng 05 năm 2013.

       Tham gia khảo sát đánh giá trẻ 5 tuổi gồm có BGH cùng các đồng chí giáo viên dạy lớp 5 tuổi.

       Buổi kiểm tra đánh giá thực hiện nghiêm túc, nội dung kiểm tra đánh giá trong chương trình giáo dục mầm non.

     Qua kết quả của đợt đánh giá chất lượng học sinh 5 tuổi trong nhà trường đã được khẳng định chất lượng giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao, 84 trẻ 5 tuổi sẽ tự tin bước vào học lớp 1.

Sau đây là một số hình ảnh :

 

 

                                                                   CTV: Tổ CNTT