Asset Publisher

Truong MN Trang An to chuc hoi thi giao vien gioi cap truong

Truong MN Trang An to chuc hoi thi giao vien gioi cap truong 

Trường Mầm non Tràng An tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2012-2013

 

         Trường Mầm non Tràng An tổ chức hội thi  giáo viên giỏi cấp trường năm học 2012-2013 với sự tham gia của 19 giáo viên, bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 với số lượng 38 tiết dạy (mỗi giáo viên tham gia thi 2 tiết 1 tiết tự chọn, 1 tiết bốc thăm).

         Kết quả:  loại giỏi: 28 tiết; loại khá 10 tiết

         Cuộc thi kết thúc để lại cho các đồng chí giáo viên những bài học kinh nghiệm trong giảng dạy, sự học hỏi về chuyên môn và tinh thần cố gắng vươn lên trong các kỳ thị khác.

 Sau đây là một số hình ảnh các tiết  dự thi

Hoạt động lĩnh vực PT khoa học  lớp MG 4 tuổi của cô giáo Thanh Hiền

Hoạt động lĩnh vực KP khoa học lớp MG 4 tuổi của cô giáo Trần Thị Thu Hằng

Hoạt động lĩnh vực văn học nhóm trẻ 24-36 tháng của  cô giáo Vương Thị Kim Chi

Hoạt động lĩnh vực Văn học lớp MG 5 tuổi của cô giáo Nguyễn Thị Hồng

Hoạt động lĩnh vực âm nhạc nhóm  trẻ 24-36 tháng cô giáo Nguyễn Thị Tranhg Nhung

Hoạt động lĩnh vực KP khoa học lớp MG 4 tuổi của cô  Nguyễn Thanh Thùy

hoạt động lĩnh vực NBTN nhóm trẻ 24 -36 tháng của cô giáo Đỗ Thị Toán

Hoạt động lĩnh vực Toán học lớp MG 5 tuổi của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thùy

CTV: Tổ CNTT