Asset Publisher

Trường MN Tràng An tổ chức tập huấn bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học lần thứ nhất năm học 2017 – 2018

Trường MN Tràng An tổ chức tập huấn bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học lần thứ nhất năm học 2017 – 2018

Để thực hiện tốt nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018 do Phòng Giáo dục chỉ đạo. Trong 3 ngày 30, 31, 1/11/2017 trường MN Tràng An tổ chức tập huấn bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học lần thứ nhất năm học 2017 – 2018 nhằm giúp CBGVNV thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học.        Để thực hiện tốt nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018 do Phòng Giáo dục chỉ đạo. Trong 3 ngày 30,31,1/11/2017 trường MN Tràng An tổ chức  tập huấn công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học năm học 2017 - 2018 nhằm giúp CBGVNV thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Do các đ/c cán bộ giáo viên cốt cán đã được tập huấn tại Phòng Giáo dục và Đào tạo tập huấn ngày 28/10 thực hiện các nội dung tập huấn cho CBGVNV bao gồm:

       Kỹ thuật soạn, cập nhật giáo án, bài giảng, tài liệu lên hệ thống. Tập huấn thiết lập, vận hành chức năng thông tin học sinh (sổ liên lạc điện tử); chức năng lập lịch công tác; quản lý bài viết; quản lý thư viện tài liệu; lập báo cáo trực tuyến; … trên hệ thống Phòng Giáo dục điện tử.

                                             

 

 

 Với sự chỉ đạo sát sao của BGH nhà trường. Sự nỗ lực của CBGVNV. Sau 3 ngày tập huấn các đ/c CBGVNV đã biết  soạn, cập nhật giáo án, bài giảng, tài liệu lên hệ thống. Hy vọng năm học 2017 – 2018 CBGVNV nhà trường sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công tác ứng dụng CNTT./.

                                                                                           CTV: Phạm Thanh Hà