Asset Publisher

Trường MN Tràng An với hội thi GVDG cấp trường năm học 2014 - 2015.

Trường MN Tràng An với hội thi GVDG cấp trường năm học 2014 - 2015.

Trong hai ngày 18,19 /12/2014 Trường MN Tràng An tổ chức thành công hội thi GVDG cấp trường năm học 2014 - 2015.


          Trong hai ngày 18,19 /12/2014, trường Mầm non Tràng An tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015.

          Tham gia Hội thi có 21giáo viên, trong đó 19 giáo viên thi giảng, 02 giáo viên thi chế biến thức ăn.

         Kết quả 12/21 tiết đat loại Giỏi  9/21Tiết đạt loại Khá.                

         Hội thi đã tạo cơ hội cho giáo viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm nâng cao tay nghề đồng thời nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua dậy tôt học tốt trong nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh trong Hội thi:

 

Kim Huệ