Pupil Information

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN TRÀNG AN
Năm học 2018 - 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh:
Tuyển sinh trẻ từ 03 tháng tuổi đến 5 tuổi ( Trẻ sinh năm 2013 đến 2018) có hộ khẩu tại địa bàn xã Tràng An - Thị xã Đông Triều- tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể: Năm học 2018 - 2019: Nhà trường tuyển sinh tổng số trẻ: 294 1. Nhà Trẻ: Từ 13- 36 tháng: 35 trẻ 2. Mẫu giáo: + Trẻ từ 3-5 tuổi: 259 tuổi + Trẻ 3 tuổi: 70 trẻ + Trẻ 4 tuổi: 80 trẻ + Trẻ 5 tuổi: 109 trẻ
Hướng dẫn tuyển sinh:
-Thông báo tuyển sinh trên trang website của nhà trường, trên loa phát thanh của nhà trường, phối kết hợp với các thôn trong địa bàn để tuyên truyền trên loa phát thanh. -Hồ sơ trẻ gồm: + Đơn xin nhập học + Giấy kê khai thông tin của trẻ + Bản sao công chứng sổ hộ khẩu + Bản sao giấy khai sinh + Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hồ sơ trẻ khuyết tật ( nếu có)
Tuyến tuyển sinh:
- Tuyển sinh trẻ ở tại địa bàn xã Tràng An - Trẻ ở các nơi khác trong độ tuổi từ Nhà trẻ, Mẫu giáo đến đang cư trú tại địa bàn.
Điều kiện tuyển sinh:
- Là trẻ em sinh năm 2013 đến năm 2018 . - Có đầy đủ hồ sơ theo quy định của nhà trường
Hướng dẫn sau đăng ký:
Hướng dẫn sau đăng ký: - Phụ huynh nộp hồ sơ tại phòng hành chính nhà trường - BGH nhà trường căn cứ vào số lượng và điều kiện tuyển sinh để phân chia lớp - Giáo viên căn cứ số lượng học sinh nhà trường đã phân để nhận học sinh vào lớp
Tin mới nhất