lớp 5 tuổi D1


Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hạnh

Sĩ số: 25

STT

Mã học sinh

Họ và tên

1

Tr.A05TD1.1

 Dương Khải Anh

2

Tr.A05TD1.2

 Ngô Thanh Bình

3

Tr.A05TD1.3

Lê Minh Đức

4

Tr.A05TD1.4

Nguyễn Trung Đức

5

Tr.A05TD1.5

Lương Minh Dũng

6

Tr.A05TD1.6

Nguyễn Bùi Duy Hưng

7

Tr.A05TD1.7

Nguyễn Văn Hưng

8

Tr.A05TD1.8

Đinh Vũ Khánh Huyền

9

Tr.A05TD1.9

Nguyễn Tuấn Kiệt

10

Tr.A05TD1.10

 Nguyễn Thị Thùy Linh

11

Tr.A05TD1.11

Trương Diệu Linh

12

Tr.A05TD1.12

 Vũ Quốc Long

13

Tr.A05TD1.13

 Trương Thị Khánh Ly

14

Tr.A05TD1.14

 Trần Văn Minh

15

Tr.A05TD1.15

 Ngô Trần Trung Nghĩa

16

Tr.A05TD1.16

 Trương Công Phát

17

Tr.A05TD1.17

 Nguyễn Bá Thành

18

Tr.A05TD1.18

 Nguyễn Trọng Toàn

19

Tr.A05TD1.19

 Nguyễn Thanh Trúc

20

Tr.A05TD1.20

 Hoàng Đại Trưởng

21

Tr.A05TD1.21

 Nguyễn Văn Trường

22

Tr.A05TD1.22

 Đỗ Văn Tú

23

Tr.A05TD1.23

 Phạm Anh Tuấn

24

Tr.A05TD1.24

Lưu Thu Vân

25

Tr.A05TD1.25

Phạm Thanh Vân

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu