Lớp 5 tuổi D2


Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Thùy

Sĩ số: 28

STT

Mã học sinh

Họ và tên

1

Tr.A05TD2.1

Bùi Hoàng Trung Anh

2

Tr.A05TD2.2

 Đoàn Mai Anh

3

Tr.A05TD2.3

Chu Hoàng Anh

4

Tr.A05TD2.4

Phạm Văn Cường

5

Tr.A05TD2.5

Đoàn Thị Quỳnh Chi

6

Tr.A05TD2.6

Nguyễn Minh Đoàn

7

Tr.A05TD2.7

Phạm Trung Hiếu

8

Tr.A05TD2.8

Vũ Đình Hiếu

9

Tr.A05TD2.9

Nguyễn Thu Hương

10

Tr.A05TD2.10

 Lê Trung Kiên

11

Tr.A05TD2.11

Lê Phú Khánh

12

Tr.A05TD2.12

Trần Đức Trọng Khôi

13

Tr.A05TD2.13

Vương Văn Long

14

Tr.A05TD2.14

Bùi Ánh Ngọc

15

Tr.A05TD2.15

Vũ Minh Nguyệt

16

Tr.A05TD2.16

 Trương Thị Thanh Nhàn

17

Tr.A05TD2.17

 Nguyễn Ngô Hồng Nhật

18

Tr.A05TD2.18

 Nguyễn Thị Quý

19

Tr.A05TD2.19

 Nguyễn Anh Tạo

20

Tr.A05TD2.20

 Hồng Thị Ánh Tuyết

21

Tr.A05TD2.21

 Bùi Kim Thành

22

Tr.A05TD2.22

 Bùi Kim Thịnh

23

Tr.A05TD2.23      

Lại Thu Thủy

24

Tr.A05TD2.24  

Nguyễn Thị Anh Thư

25

Tr.A05TD2.25

 Phạm Anh Thư

26       Tr.A05TD2.26        Đàm Kiều Trang

27       Tr.A05TD2.27        Nguyễn Văn Việt

28       Tr.A05TD2.28        Bùi Thị Yến


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu