Thông tin học sinh


 

        DANH SÁCH HỌC SINH LỚP C2 MG 5 TUỔI TT
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Họ tên bố Học tên mẹ Địa chỉ  Số điện thoại
1 Hoàng Gia Anh 03/06/2007 Hoàng Minh Khoa Nguyễn Thị Mai T.Thượng 2.Tràng An  
2 Võ Bùi Ngọc Ánh 27/4/2007 Võ Tuấn Vinh Bùi Thị Thu T.Thượng 2.Tràng An  
3 Bùi Đình Đạt 09/11/2012 Bùi Đình Khoa Bùi Thị Hằng T.Thượng 2.Tràng An  
4 Nguyễn Văn Giỏi 12/10/2007 Nguyễn Văn Đô NGuyên Thị Ngân T.Thượng 2.Tràng An  
5 Trịnh Ngọc Huê 13/7/2007 Trịnh Văn Quyết Phạm Thị Tứ T.Hạ 2.Tràng An  
6 Phan Thị Hòa 02/04/2007 Phan Văn Sang Đỗ Thị Thức T.Thượng 1.Tràng An  
7 Vũ Hồng Hạnh 01/05/2007 Vũ Văn Cẩn Nguyễn Thị Thu Hà T.Thượng 1.Tràng An  
8 Phạm Ngọc Hải 28/9/2007 Phạm Văn Hưng Bủi Thị Hương T.Yên Sinh.Tràng An  
9 Nguyễn Tuấn Hưng 04/04/2007 Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Mến T.Thượng 1.Tràng An  
10 Phạm Văn Linh 27/8/2007 Phạm Văn Chín Vũ Thị Chiên T.Thượng 2.Tràng An  
11 Vũ Thị Khánh Ly 24/9/2007 Vũ Minh Tuấn  Đào Thị Loan T.Thượng1.Tràng An  
12 Vũ An Nam 11/09/2007 Vũ Thanh Huyền  Lê Thị Biên T.Thượng 2.Tràng An  
13 Nguyễn Ánh Ngọc 21/11/2007 Nguyễn Đức Cường Ngô Thị Toàn T.Thượng 2.Tràng An  
14 Hoàng Trần Bảo Ngọc  30/3/2007 Hoàng Văn Phương Trần Thị Huyền T.Thượng 2.Tràng An  
15 Nguyễn Xuân Nguyên 29/7/2007 Nguyễn Xuân Yên Nguyễn Thị Loan T.Thượng 1.Tràng An  
16 Nguyễn Phạm Ngọc Mai 15/12/2007 Phạm Văn Lê Đào Thị Liên T.Thượng 1.Tràng An  
17 Phạm Văn Mạnh 06/11/2007 Phạm Thị Lê Đào Thị Liên T.Thượng 2.Tràng An  
18 Phạm Yến Linh 26/8/2007 Phạm sĩ Tùng Vương Thị Phượng Thôn 4. Đức Chính  
19 Nguyễn Quỳnh Liên 14/11/2007 Nguyễn Văn Thắng Đào Thị Thủy Kim Môn- Hải dương  
20 Bùi Thị Thu Thảo 18/7/2007 Bùi Đình Bẩy Nguyễn Thị Yến T.Thượng 2.Tràng An  
21 Nguyễn Thị Thơm 06/08/2007 Nguyễn Văn Tú Nguyễn Thị Loan T.Thượng 2.Tràng An  
22 Võ Đức Trọng 18/9/2007 Võ Hiền Lương Nguyễn Thị Luyến T.Thượng 2.Tràng An  
23 Đặng Văn Thuận 20/7/2007 Đặng Văn Bình Phạm Thị Linh Đức chính- Đông Trièu  
24 Dương Ngọc Tuấn 18/4/2007 Dương Văn Thanh Trần Thùy Dung Xuân Sơn- Đông Triều  
25 Vũ Trí Kiên  05/04/2007 Vũ Trí Núi Nguyễn Trang Nhung Yên Sinh.Tràng An  
26 Trương Thị Phấn 27/9/2007 Trương Văn Nam Nguyễn Thị Tiến T.Thượng 2.Tràng An  
27 Lương Ngọc Thiện 14/7/2007 Lương Đình Thủy Nguyễn Thị Thúy T.Thượng 2.Tràng An  
28 Hoàng Nguyễn Quỳnh Nga 11/09/2007 Hoàng Nguyễn Tuynh Trịnh Thị Hoài T.Hạ 2.Tràng An  
29 Nguyễn Quỳnh Trang 23/11/2007 Nguyễn Văn Trung Nguyễn Thị Điển Yên Sinh.Tràng An