Thời khóa biểu năm 2014-2015


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2014 - 2015

 

Thứ

Nhà trẻ 24-36 tháng

MG 3-4 tuổi

MG 4-5 tuổi

MG 5-6 tuổi

 

2

 

Vận động

 

Thể dục

 

Thể dục

 

Thể dục

 

3

Nhận biết tập nói

 

KPKH

Tạo hình

 

KPKH

Tạo hình

 

KPKH

Tạo hình

 

4

Hoạt động với đồ vật

     Âm nhạc

Âm nhạc

 

Âm nhạc

( LQCC)

 

5

 

Âm nhạc

 

- Toán

 

Toán

 

Toán

 

6

Văn học

Văn học

Văn học

Văn học


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu