Thời khóa biểu năm học 2017-2018


THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Thứ

Nhà trẻ 24-36 tháng

MG 3-4 tuổi

MG 4-5 tuổi

MG 5-6 tuổi

 

2

 

Vận động

 

Thể dục

 

Thể dục

 

 

Thể dục

 

3

 

Văn học

 

Văn học

 

Văn học

 

Văn học

(LQVCC)

 

4

 

Nhận biết

 

Khám phá khoa học

 

Khám phá khoa học

 

 

Khám phá khoa học

 

5

Tạo hình

(Xếp hình)

 

Toán

(Âm nhạc)

 

Toán

( Âm nhạc)

 

Toán

( Âm nhạc )

 

6

 

Âm nhạc

 

Tạo hình

(KNXH)

 

Tạo hình

(KNXH)

 

Tạo hình

(KNXH)

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu