Thực đơn tháng 11 năm 2015-2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

 

 

T     THỰC ĐƠN THÁNG 11 – 2015

T     TUẦN1: (Từ ngày 2/11          đến 6/11/2015)

 

 Thứ

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(2/11/2015)

Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí đỏ hầm xương

 

Cháo xương

 

3

(3/11/2015)

Trứng rán thịt

Canh rau cải nấu xương

Mỳ xương

 

4

(4/11/2015)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau đay nấu cua, cáy

Bánh mỳ +Sữa tươi

 

5

(5/11/2015)

Thịt + Cá sốt cà chua

Canh rau ngót nấu xương

 

Bún xương

 

6

(6/11/2015)

Tôm rim thịt

Canh bí xanh nấu tôm, tép

 

Chè đỗ đen

 

                                                                                                                              Tràng An, ngày 30/10/2015

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                Nguyễn Thị Mùi                                                                                          

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

 

 

T   THỰC ĐƠN THÁNG 11 – 2015

T   TUẦN 2: (Từ ngày 9/11 đến 13/11/2015)

 

 Thứ

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(9/11/2015)

Tôm rim thịt

Canh bí xanh nấu tôm, tép

 

Cháo xương

 

3

(10/11/2015)

Thịt + Cá sốt cà chua

Canh rau ngót nấu xương

 

Bún xương

 

4

(11/11/2015)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau đay nấu cua, cáy

Bánh mỳ +Sữa đậu

 

5

(12/11/2015)

Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí đỏ hầm xương

 

Mỳ xương

 

6

(13/11/2015)

Trứng rán thịt

Canh rau cải nấu xương

Chè đỗ đen

 

                                                                                                                              Tràng An, ngày 30/10/2015

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Nguyễn Thị Mùi

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

 

 

T   THỰC ĐƠN THÁNG 11 – 2015

T   TUẦN 3: (Từ ngày 16/11 đến 20/11/2015)

 

 Thứ

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(16/11/2015)

Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí đỏ hầm xương

 

Cháo xương

 

3

(17/11/2015)

Trứng rán thịt

Canh rau cải nấu xương

Mỳ xương

 

4

(18/11/2015)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau đay nấu cua, cáy

Bánh mỳ +Sữa tươi

 

5

(19/11/2015)

Thịt + Cá sốt cà chua

Canh rau ngót nấu xương

 

Bún xương

 

6

(20/11/2015)

Tôm rim thịt

Canh bí xanh nấu tôm, tép

 

Chè đỗ đen

 

                                                                                                                              Tràng An, ngày 30/10/2015

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Nguyễn Thị Mùi

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

 

 

T   THỰC ĐƠN THÁNG 11 – 2015

T   TUẦN 4: (Từ ngày 23/11 đến 27/11/2015)

 

 Thứ

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(23/11/2015)

Tôm rim thịt

Canh bí xanh nấu tôm, tép

 

Cháo xương

 

3

(24/11/2015)

Thịt + Cá sốt cà chua

Canh rau ngót nấu xương

 

Bún xương

 

4

(25/11/2015)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau đay nấu cua, cáy

Bánh mỳ +Sữa đậu

 

5

(26/11/2015)

Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí đỏ hầm xương

 

Mỳ xương

 

6

(27/11/2015)

Trứng rán thịt

Canh rau cải nấu xương

Chè đỗ đen

 

                                                                                                                              Tràng An, ngày 30/10/2015

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Nguyễn Thị Mùi

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu