Thông báo Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2016- 2017


 PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN TRÀNG AN   

                                                                                                               Biểu mẫu 03 

     

                                     THÔNG BÁO                                  

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2016- 2017

 

 

STT

Nội dung

Số lượng

 

Bình quân

 

I

Tổng số phòng

9

Số m2/trẻ em

 

II

Loại phòng học

 

 

 

1

Phòng học kiên cố

9

936m2/286 trẻ em

 

2

Phòng học bán kiên cố

0

0

 

3

Phòng học tạm

 

 

 

4

Phòng học nhờ

 

 

 

III

Số điểm trường

3

 

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

7954,8m2

3260m2/286 trẻ em

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

 

1800m2 trẻ em

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

9

390m2/286

 

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

9

80m2/286

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

9

130m2/286

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

 

150m2/286

 

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

3

 120m2/286

 

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

9

Số bộ/nhóm (lớp)

9/9

 

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

12

 

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

 

1

Ti vi

09

 

 

2

Nhạc cụ (Đàn ocgan, ghi ta, trống)

13

 

 

3

Máy phô tô

 01

 

 

5

Catsset

 

 

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

09

 09/09

 

7

Thiết bị khác

 

 

 

8

Đồ chơi ngoài trời

03

 

 

9

Bàn ghế đúng quy cách

150

 

 

10

Thiết bị khác…

 

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 x

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

 

x

 

 

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

                                        

                                                                                                                                 Tràng An, ngày 12 tháng 9 năm 2016 

                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                              Lương Thị Kim Oanh

                                                                                                                                    

                                                 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu