thông tin cơ sở vật chất 2017 - 2018


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN TRÀNG AN

           

 

THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

A. Khối phòng nuôi dưỡng,
chăm sóc trẻ

Số lượng

Chia ra

 

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Tổng số

Làm mới

Tổng số

Làm mới

Nhà trẻ

 

 

Số phòng theo chức năng

2

2

0

0

0

0

 

Chia ra: - Phòng sinh hoạt chung

2

2

 

 

 

 

Người ký: MN Tràng An

 - Phòng vệ sinh

0

 

 

 

 

 

Email: mntrangan@
dongtrieu.edu.vn

 - Phòng ngủ

0

 

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

0

 

 

 

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Số phòng theo chức năng

8

8

0

0

0

0

 

Chia ra: - Phòng sinh hoạt chung

8

8

 

 

 

 

 

 - Phòng vệ sinh

0

 

 

 

 

 

 

 - Phòng ngủ

0

 

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

0

 

 

 

 

 

               
 

B. Khối phục vụ học tập

Số lượng

Chia ra

 

 

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

 

Tổng số

Làm mới

Tổng số

Làm mới

 

Số phòng theo chức năng

1

1

0

0

0

0

 

Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất

0

 

 

 

 

 

 

 - Phòng đa chức năng (nghệ thuật)

1

1

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

0

 

 

 

 

 

               
 

C. Khối phòng tổ chức ăn

Số lượng

Chia ra

 

 

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

 

Tổng số

Làm mới

Tổng số

Làm mới

 

Số phòng theo chức năng

6

6

0

0

0

0

 

Chia ra: - Nhà bếp

3

3

 

 

 

 

 

 - Nhà kho

3

3

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

0

 

 

 

 

 

               
 

D. Khối phòng khác

Số lượng

Chia ra

 

 

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

 

Tổng số

Làm mới

Tổng số

Làm mới

 

Số phòng theo chức năng

4

4

0

0

0

0

 

Chia ra:  - Phòng y tế

1

1

 

 

 

 

 

   - Khu vệ sinh dành cho giáo viên

3

3

 

 

 

 

               
 

E. Khối phòng hành chính quản trị

Số lượng

Chia ra

 

 

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

 

Tổng số

Làm mới

Tổng số

Làm mới

 

Số phòng theo chức năng

6

6

0

0

0

0

 

Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

 

 

 - Phòng Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

 

 

 - Văn phòng trường

1

1

 

 

 

 

 

 - Phòng họp

0

 

 

 

 

 

 

 - Phòng hành chính quản trị

0

 

 

 

 

 

 

 - Phòng bảo vệ

1

1

 

 

 

 

 

 - Nhà công vụ giáo viên

0

 

 

 

 

 

 

 - Phòng nhân viên

2

2

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

0

 

 

 

 

 

               
 

F. Khối công trình công cộng

Số lượng

Chia ra

 

 

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

 

Tổng số

Làm mới

Tổng số

Làm mới

 

Số phòng theo chức năng

1

1

0

0

0

0

 

Chia ra: - Nhà xe giáo viên

1

1

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

0

 

 

 

 

 

   

 

         
 

Cơ sở vật chất khác

 

 

Số lượng

 

 

Số phòng học nhờ

 

 

 

 

 

 

 

Số phòng học 3 ca

 

 

 

 

 

 

 

Diện tích đất (m2)

 

 

 

 

 

 

 

Tổng diện tích đất

 

 

 

 

5782

 

 

Trong đó: Diện tích đất được cấp

 

 

 

 

 

 

 

Diện tích đất đi thuê

 

 

 

 

 

 

 

Diện tích đất sân chơi

 

 

 

 

 

 

 

Tổng diện tích một số loại phòng (m2)

 

 

Tổng số

 

 

520

 

 

 Chia ra:  Diện tích phòng học

 

 

407

 

 

Trong TS: Diện tích phòng ngủ

 

 

 

 

 

Diện tích bếp ăn

 

 

51

 

 

Diện tích phòng đa chức năng

 

 

62

 

 

Diện tích phòng giáo dục thể chất

 

 

 

 

 

Thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT (ĐVT: bộ)

 

 

Bộ đầy đủ

Bộ chưa đầy đủ

 

Tổng số

 

 

0

10

 

Chia ra:- Nhà trẻ

 

 

 

2

 

      - Mẫu giáo

 

 

 

8

 

Thiết bị phục vụ giảng dạy

 

 

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

 

 

5

 

 

Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập

 

 

1

 

 

 - Máy vi tính phục vụ quản lý

 

 

4

 

 

Trong đó:  Máy vi tính đang sử dụng được nối Internet

 

 

4

 

 

Số máy in

 

 

 

 

 

Số thiết bị nghe nhìn

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Ti vi

 

 

10

 

 

 - Nhạc cụ

 

 

 

 

 

 - Cát xét

 

 

 

 

 

 - Đầu Video

 

 

 

 

 

 - Đầu đĩa

 

 

10

 

 

 - Máy chiếu OverHead

 

 

1

 

 

 - Máy chiếu Projector

 

 

 

 

 

 - Máy chiếu vật thể

 

 

 

 

 

 - Thiết bị khác

 

 

 

 

               
 

Loại nhà vệ sinh

Số lượng (nhà)

 

 

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

 

 

Chung

Nam/Nữ

 

Đạt chuẩn vệ sinh (*)

2

 

7

 

Chưa đạt chuẩn vệ sinh

 

 

 

 

 

 

 

Không có

 

 

 

               
               
 

Nguồn nước

2

1-Nước máy; 2-Giếng khoan/đào; 3-Sông/suối;
4-Nước mưa; 5-Ao/hồ

 

 

Nước dùng hợp vệ sinh

1

1-Có; 0-Không

     
 

Nguồn điện lưới

1

1-Có; 0-Không

     
 

Bếp ăn 1 chiều

1

1-Có; 0-Không

     
 

Cổng trường

1

1-Có; 0-Không

     
 

Sân chơi

1

1-Có; 0-Không

     
 

Sân chơi có 5 loại TB trở lên

1

1-Có; 0-Không

     
 

Sân chơi có đồ chơi

1

1-Có; 0-Không

     
 

Hàng rào

1

1-Xây; 2-Kẽm lưới; 3-Cây xanh

 
 

Phần mềm tuyển sinh đầu cấp

 

1-Có; 0-Không

     
               
               
     

HIỆU TRƯỞNG

 
               
     

           (Đã ký)

 
               
     

Trần Thị Phương

 
                   

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu