Thống kê chất lượng đầu năm học 2014-2015


 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG MN TRÀNG AN                                      

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

 năm học 2014 - 2015

 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

 

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được.

 

Trẻ PT BT: 100%

Suy DD nhẹ cân: 0%

Suy DD thể thấp còi: 0%.

 

Trẻ PT BT: 94,2%

Suy DD nhẹ cân: dưới từ  8,0 - 8,5% 

Suy DD thể thấp còi: dưới  7,0 – 8,0%

 

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

Đạt:  95% trở lên

Đạt: 95% trở lên

II

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Chương trình GDMN

Chương trình GDMN

IV

 

 

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 - Đội ngũ GV nhiệt  tình, tâm huyết có trình độ chuyên môn vững vàng.

- CSVC: Đảm bảo có đủ phòng học, các thiết bị, dụng cụ phục vụ cho học tập, sinh hoạt và vui chơi đúng theo tiêu chuẩn.

 Thể nhẹ cân: 8,0- 85%

+ Thể thấp còi: 7.0- 8,0%

Riêng trẻ 5 tuổi: Nhẹ cân: 4,0-5,0%

                  Thấp còi: 5,0-6,0%

 

                                                                                                            

                                                                                 THÔNG BÁO                                              mẫu 02

                          Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2014 - 2015

                                    (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

                                                                                          Bộ Giáo dục và Đào tạo)

                                                                                                                                                            Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng sốtrẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 thángtuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

   282

 

 

   56

60

   85

  81

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

282

 

 

56

60

85

81

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

282

 

 

56

60

85

81

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

282

 

 

56

60

85

81

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

282

 

 

56

60

85

81

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em( Tháng 09)

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

242

 

 

 

52

68

67

2

Kênh dưới -2

39

 

 

3

8

14

14

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

56

 

 

56

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

226

 

 

 

60 

 85

81 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

282

 

 

56 

60

85

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Đông Triều , ngày 15 tháng 9  năm 2014

                                                                                                               Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                              Lương Thị Kim Oanh

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu