Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Thanh Hà
Email: mn.ta.ptha@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Tràng An
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 24       Đã duyệt: 23       Tổng điểm: 85

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt