TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

Căn cứ công văn hướng dẫn số: 1001 ngày 25 tháng 10 năm 2019 Về việc Triển khai thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"
Thực hiện Kế hoạch số 110a/KH-MNTA ngày 26 tháng 10 năm 2019 Kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2019- 2020.


Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2019 trường MN Tràng An tổ chức chuyên đề: Tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm qua các hoạt động : Làm quen với toán, làm quen với chữ cái và giáo dục âm nhạc.

Nhà trường tổ chức chuyên đề có toàn thể cán bộ, giáo viên cùng với hơn 200 phụ huynh.

 Mục tiêu chương trình giáo dục hiện nay là phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của trẻ trên cơ sở khai thác triệt để các đặc điểm tâm sinh lí của trẻ. Việc tổ chức các hoạt động theo hướng đổi mới giáo dục lấy trẻ làm trung tâm làm cho trẻ rất hứng thú tham gia vào các hoạt động. Trẻ được hoạt động một cách tích cực, trẻ có cơ hội được học tập trải nghiệm, trao đổi hợp tác với các bạn nhiều hơn từ đó tiếp thu kiến thức một cách đễ dàng và hiệu quả hơn.

         Trong những năm qua trường MN Tràng An đã thực hiện đổi mới hình thức và phương pháp giáo dục mầm non và đã đem lại kết quả đáng khích lệ, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Tổ chức các chuyên đề  là một trong những hoạt động được nhà trường tổ chức thường xuyên trong mỗi năm học, nhằm tạo điều kiện để giáo viên của trường được nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm cùng với đồng nghiệp, tuyên truyền với phụ huynh cách chăm sóc, giáo dục trẻ.

Một số hình ảnh:


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất