TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018- 2019

Căn cứ Kế hoạch số:1123/KH-PGD&ĐT ngày 30/10/2018 Về việc tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp học Mầm non năm học 2018- 2019.
Thực hiện Kế hoạch số: 82/KH-MNTrA ngày 20/09/2018 Về việc tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2018- 2019. Từ ngày 10/11 đến ngày 17/11/2018 trường Mầm non Tràng An tổ chức " Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường" năm học 2018- 2019.


      Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên tự học và sáng tạo, tuyên dương nhân rộng những điển hình trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ từ đó nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  cho giáo viên đồng thời để tuyển chọn giáo viên giỏi tiếp tục dự thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2018- 2019.

        Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện hai bài thi. Một bài thi viết bằng hình thức trắc nghiệm để kiểm tra năng lực hiểu biết về một số văn bản mới về giáo dục mầm non. Kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ. Thực hành giảng dạy 1 tiết do giáo viên tự chọn ở các lĩnh vực trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.

        Hội thi năm nay có 21/21 đồng chí tham gia dự thi. Nhiều hoạt động được đánh giá là có sáng tạo, thiết thực có các tiết dạy ứng dụng "Công nghệ thông tin" hiệu quả.

        Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm gắn với Chuẩn nghề nghiệp GVMN, phát huy tính chủ động sáng tạo của giáo viên trong nhà trường. Đồng thời giúp giáo viên thực hiện có hiệu quả Chương trình GDMN. Đặc biệt là biết cách tổ chức các hoạt động cho trẻ theo quan điểm " Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".

      Một số hình ảnh tại hội thi.

Phần thi viết kiểm tra năng lực về hiểu biết chương trình GDMN.

Tiết dạy âm nhạc: vận động theo nhạc bài hát " Con cào cào"

của cô Nguyễn Thị Hạnh lớp 5tD2

Tiết KPKH - KP một số con vật sống trong rừng của cô Hoàng Thị T. Hương

lớp 3 tuổi B1

Hoạt động KPKH- Nước thật đáng quý của đồng chí : Nguyễn Thị Hồng

lớp 5 tuổi D1

Hoạt động LQVTPVH: Truyện "Ba chú lợn nhỏ" của cô Nguyễn Thanh Phượng lớp 4 tuổi C1

Tiết KPXH : Trò chuyện về nghề bác sĩ của cô Nguyễn Thị Mai Hương lớp 4 tuổi C2

CTV: Hồng Hạnh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất