Thời khóa biểu năm học 2016- 2017


Thời khóa biểu năm học 2016- 2017

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN TRÀNG AN

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

 THỨ

NHÓM TRẺ

MẪU GIÁO NHỠ

 

MẪU GIÁO LỚN

 

2

Sáng

THỂ DỤC

THỂ DỤC

THỂ DỤC

Chiều

- Ôn bài cũ

- Chơi ở các góc

- Nêu gương cuối ngày

- Chơi ở các góc

- Nêu gương cuối ngày

- Ôn bài cũ

- Chơi ở các góc

- Nêu gương cuối ngày

3

Sáng

NBTN

KPKH

KPKH

Chiều

- Đọc đồng dao

- Chơi ở các góc

- Nêu gương

- Tạo hình

- Chơi theo ý thích ở các góc

- Nêu gương

- Tạo hình

- Chơi theo ý thích ở các góc

- Nêu gương

4

Sáng

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC( CHỮ CÁI)

Chiều

- Chơi trò chơi dân gian

- Nêu gương

- Chơi theo các góc

- Nêu  gương

- Trò chơi vận động.

- Nêu  gương

5

Sáng

HĐVĐV

LQV TOAN

LQV TOÁN

Chiều

- Dạy hát

- Chơi ở các góc

- Nêu gương

- Nêu gương

- Chơi theo ý thích

- Nêu gương

6

Sáng

VĂN HỌC

VĂN HỌC

LQV VĂN HỌC

Chiều

- Vận động theo nhạc

- Nêu gương cuối tuần

- Biểu diễn văn nghệ.

- Nêu gương cuối tuần

- Âm Nhạc.

- Nêu gương cuối tuần

                                                                                                             

                                                                                                                      P. HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                           ( Đã ký)

 

                                                                                                                       Nguyễn Thị Mùi

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu