Phân công giảng dạy năm học 2017-2018


PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2017 – 2018

STT

TÊN LỚP

SỐ TRẺ

HỌ TÊN GIÁO VIÊN

TRÌNH ĐỘ

1

Nhóm trẻ - A1

(Điểm lẻ Tràng Bảng 2)

9

Đỗ Thị Toán

Nguyễn Thị Nhung

Đại học

Đại học

2

Nhóm trẻ - A1

(Điểm Trung tâm)

16

Hoàng Thị Phương

Nguyễn Thị Lan

Đại học

Cao đẳng

3

Lớp MG 3T – B2

(Điểm lẻ Tràng Bảng 2)

26

Vương Thị Kim Chi

Bùi Thị Thu Trang

Đại học

Cao đẳng

4

Lớp MG 3T – B1

(Điểm Trung tâm)

38

Đào Thị Thủy

Hoàng Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Trang Nhung

Đại học

Trung cấp

Cao đẳng 

5

Lớp MG 4T – C1

(Điểm lẻ Tràng Bảng 1)

18

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Thị nguyệt Hà

Trung cấp

Cao đẳng

6

Lớp MG 4T – C2

(Điểm Trung tâm)

38

Nguyễn Thanh Phượng

Phạm Thị Thanh Hà

Nguyễn Thị Gái Hiền

Đại học

Cao đẳng

  Trung cấp

7

Lớp MG 4T – C3

(Điểm Trung tâm)

36

Nguyễn Thị Mai Hương

Vũ Thị Nhàn

Đại học

Trung cấp

8

Lớp MG 5T – D1

(Điểm Trung tâm)

36

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Chu Thị Hảo

Đại học

Đại học

9

Lớp MG 5T – D2

(Điểm Trung tâm)

37

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Thanh Thùy

Cao đẳng

Đại học

10

Lớp MG 5T – D3

(Điểm Trung tâm)

39

Nguyễn Thị Hồng

Trần Thị Thu Hằng

Đại học

Đại học

TỔNG CỘNG

293

 

  

                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                                                    Lương Thị Kim Oanh 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu